INCO term 2020 ตอนที่ 7

โพสเมื่อ : 22 มิถุนายน 2021 14:26 น. หมวดหมู่: บทความ

เพื่อให้ง่ายต่อการเทียบเคียงข้อมูลสำหรับ INCO term 2010 ว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนไหนบ้าง จึงขอนำเอาตารางค่าใช้จ่ายสำหรับทุก term ใน INCO term 2010 มาแสดงให้เห็นตามข้างล่างนี้

 

บันทัดบนสุดจะเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการส่งออก นำเข้าสินค้าในระบบการค้าระหว่างประเทศ ส่วนช่องซ้ายมือสุดคือแต่ละ term ใน INCO term 2010 เมื่อต้องการรู้ว่าใครต้องเป็นผู้จ่ายค่าอะไร ก็ลากเส้นไปบรรจบกับ INCO term ที่เราต้องการทราบนั้น ๆ

 

หากท่านเป็นผู้ซื้อ หรือผู้นำเข้า ท่านก็ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนที่มีไฮไล้ท์สีเหลือง แต่ถ้าท่านเป็นผู้ขาย หรือผู้ส่งออก ท่านก็ดูเฉพาะช่องที่มีไฮไล้ท์สีเทาอ่อน

 

ส่วนตารางของ INCO term 2000 นั้นจะไม่นำมาลงในที่นี่เพราะอย่างไรเสียก็ไม่ได้ใช้มันอีกต่อไปแล้ว แต่ INCO term 2010 แม้จะเป็นฉบับที่เลิกใช้และถูกแทนที่ด้วย INCO term 2020 ฉบับปัจจุบัน แต่เนื้อหามีความเกี่ยวข้องกันจึงยังพอใช้เป็นตัวอ้างอิงได้

 

ส่วนจะเกียวข้องกันในด้านไหนบ้างนั้น จะลงไว้ให้ในบทต่อ ๆ ไป พร้อมกับตารางลักษณะเดียวกันที่ใช้ใน INCO term 2020 เพือให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

INCO term 2020 ตอนที่ 7
INCO term 2020 ตอนที่ 7

เพื่อให้ง่ายต่อการเทียบเคียงข้อมูลสำหรับ INCO term 2010 ว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ข...

22 มิถุนายน 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 6
INCO term 2020 ตอนที่ 6

เมื่อ INCO term 2010 กำหนดให้มี term ขึ้นมาใช้ใหม่ คือ DAP และ DAT ซึ่งหมายรวมถึ...

14 พฤษภาคม 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 5
INCO term 2020 ตอนที่ 5

จากที่เคยกล่าวไว้ว่า นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา หอการค้าระหว่างประเทศ ICC ประกา...

26 เมษายน 2021
อ่านเพิ่มเติม