บริการขนส่งทางอากาศในประเทศ 4S Express

ยกระดับการขนส่งสินค้าข้ามภาคทั่วประเทศ

ขนส่งแนวใหม่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจต้องที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจคุณ สะดวกและปลอดภัยเหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่ายเช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ช่วยให้สินค้าของคุณไปถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็วและสินค้าไม่เสียหาย

4S Express ขนส่งทางอากาศภายในประเทศ
รายละเอียดขั้นตอนการขนส่ง
ขั้นตอนการขนส่งโดยให้เจ้าหน้าที่ไปรับ (Door to Door)
สะดวกยิ่งขึ้นโดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อรับสินค้าถึงที่

แจ้งรายละเอียดของสินค้า ที่ต้องการขนส่งออกนอก ประเทศ

การประเมินราคาตามน้ำหนัก ของสินค้า และระยะทางในการ ขนส่ง

แจ้งจุดหมายปลายทางที่ ต้องการส่งสินค้า

ชำระค่าบริการตาม ราคาที่ประเมินไว้

ดำเนินการจัดส่ง สินค้า

ขั้นตอนการขนส่งที่สนามบิน (Port to Port)
สะดวกรวดเร็ว ส่งเองได้ที่ที่สนามบิน

การประเมินราคาตามน้ำหนัก ของสินค้า และระยะทางในการ ขนส่ง

แจ้งจุดหมายปลายทางที่ ต้องการส่งสินค้า

ชำระค่าบริการตาม ราคาที่ประเมินไว้

แจ้งรายละเอียดของสินค้า ที่ต้องการขนส่งออกนอก ประเทศ

บริการขนส่งทางอากาศในประเทศ
ส่งด่วน ส่งไว ส่งสินค้าข้ามภาคได้ภายในวันเดียว
ติดต่อสอบถาม