Air Cargo 1 ในธุรกิจการขนส่งที่กำลังเติบโต

โพสเมื่อ : 10 มีนาคม 2021 10:44 น. หมวดหมู่: บทความ

Air Cargo 1 ในธุรกิจการขนส่งที่กำลังเติบโต

 

นอกจากธุรกิจการบินโดยสารนั้นจะได้รับความนิยมมากแล้วในปัจจุบัน เพราะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการของผู้โดยสารและตอบโจทย์การใช้บริการได้อย่างครบครัน ก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจ ที่สามารถทำกำไรให้กับสายการบินทั่วโลก และ สามารถรองรับองค์กร ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ก็คือ “ธุรกิจแอร์คาร์​โก้” (Air Cargo)

 

ในปัจจุบันสินค้าส่วนใหญ่ต้องอาศัยการขนส่งทางอากาศ และ ยังมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยปัจจัยในระยะเวลาที่การจัดส่งที่รวดเร็วกว่าการจัดประเภทอื่น มีตารางเวลาแน่นอน นั่นจึงส่งผลให้เป็นตัวเลือกชั้นดีเลยก็ว่าได้สำหรับผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ และสามารถกระจายสินค้าได้เร็วกว่า แม้จะมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจแต่การขนส่งทางอากาศ แต่การจนส่งทางอากาศก็ส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจพอสมควร 

 

โดยปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการขนส่งทางอากาศหลัก ๆ คือ

 

1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมของโลก ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่มีความหลากหลายขึ้นมา เพื่อส่งออกและจัดจำหน่าย โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูง น้ำหนักเบา และต้องอาศัยความรวดเร็วในการจัดส่ง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

 

2 การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างการเติบโตของปริมาณการค้า การส่งออกของโลก ต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีความต้องการการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น

 

3 แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการบริหารสินค้าคงเหลือและการสต็อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการ โดยปัจจัยหลักคือต้องจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว

 

4 การผ่อนปรนข้อบังคับปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจขนส่งทางอากาศสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ องค์กร ผู้ส่งหันมาใช้บริการขนส่งทางอากาศมากขึ้น

 

5 การเปิดเสรีทางการค้าพาณิชย์ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจการบิน ธุรกิจขนส่งทางอากาศ และกลุ่มธุรกิจสามารถขยายบริการ รวมถึงการขายสินค้าไปยังไปน่านฟ้าประเทศอื่น ๆ ได้อย่างเสรีมากขึ้น

 

6 การพัฒนาท่าอากาศยาน ระบบพื้นฐานของท่าอากาศยานต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อเอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยมระบบขนส่งทั้งทางบก และ ทางอากาศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ยังรวมถึงเครื่องบินรุ่นใหม่ ๆ ที่ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น เช่น บรรทุกของได้น้ำหนักมากขึ้น บินได้ระยะไกลขึ้น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคต

 

การที่ธุรกิจ Air Cargo จะเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคตต้องอาศัยหลาย ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเพื่อที่จะให้ธุรกิจการขนส่งเติบโตและพัฒนาไปได้ไกลมากกว่าในอนาคต

 

อาจเป็นรูปภาพของ ยานพาหนะ

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

INCO term 2020 ตอนที่ 7
INCO term 2020 ตอนที่ 7

เพื่อให้ง่ายต่อการเทียบเคียงข้อมูลสำหรับ INCO term 2010 ว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ข...

22 มิถุนายน 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 6
INCO term 2020 ตอนที่ 6

เมื่อ INCO term 2010 กำหนดให้มี term ขึ้นมาใช้ใหม่ คือ DAP และ DAT ซึ่งหมายรวมถึ...

14 พฤษภาคม 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 5
INCO term 2020 ตอนที่ 5

จากที่เคยกล่าวไว้ว่า นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา หอการค้าระหว่างประเทศ ICC ประกา...

26 เมษายน 2021
อ่านเพิ่มเติม