วิเคราะห์ต้นทุน อุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ

โพสเมื่อ : 10 มีนาคม 2021 10:12 น. หมวดหมู่: บทความ

วิเคราะห์ต้นทุน อุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ

 

อุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง ถือเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ที่ต้องช่วยกันผลักดันให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพเป็นอันดับต้น ๆ ในยุค Thailand 4.0 เลยก็ว่าได้ โดยหลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งได้แก่ 

 

การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องบิน เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) , วัสดุคอมโพสิต อย่างยางเครื่องบิน ปีกเครื่องบิน , การซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วน เช่น งานซ่อมลำตัว งานซ่อมชิ้นส่วน ซึ่งประกอบกันเป็นเครื่องบินในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางอากาศ 

 

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งของโลก 

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งสินค้าเติบโตเพิ่มขึ้นทั่วโลก สังเกตได้จากผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของสายการบิน เพราะมีการขนส่งทางอากาศมากขึ้น จากการเติบโตดังกล่าวส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจบำรุงรักษาเครื่องบิน , ความปลอดภัยของอากาศยาน เติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน

 

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ในประเทศกลุ่มอาเซียนมีการขยายขีดความสามารถด้านการบินและการขนส่งเช่นเดียวกับประเทศไทย อย่างประเทศ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย แต่ค่าใช่จ่ายในการบินของไทยจะมีค่าใข้จ่ายต่ำกว่าจากในประเทศที่กล่าวมาทั้งหมด ประเทศไทยนั้นมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน การซ่อมบำรุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ส่งเสริมการขยายพื้นที่สนามบิน 

 

นอกจากการพัฒนาท่าอากาศยานและเครื่องบินแล้ว เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมด้านการบิน การขนส่ง ก็จำเป็นในการพัฒนาด้วยเช่นกัน ได้แก่ เครื่องซ่อมชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยาน ระบบต่าง ๆ โครงสร้างหลังคาสะพานเทียบเครื่องบินขนเสบียง รวมทั้งระบบวางและควบคุม เพื่อลดปัญหาในอนาคต และ พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้งาน ที่คำนึงถึงความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินการขนส่ง

 

 

อาจเป็นรูปภาพของ ยานพาหนะ


บทความที่เกี่ยวข้อง

INCO term 2020 ตอนที่ 7
INCO term 2020 ตอนที่ 7

เพื่อให้ง่ายต่อการเทียบเคียงข้อมูลสำหรับ INCO term 2010 ว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ข...

22 มิถุนายน 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 6
INCO term 2020 ตอนที่ 6

เมื่อ INCO term 2010 กำหนดให้มี term ขึ้นมาใช้ใหม่ คือ DAP และ DAT ซึ่งหมายรวมถึ...

14 พฤษภาคม 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 5
INCO term 2020 ตอนที่ 5

จากที่เคยกล่าวไว้ว่า นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา หอการค้าระหว่างประเทศ ICC ประกา...

26 เมษายน 2021
อ่านเพิ่มเติม