การเติบโตของธุรกิจขนส่งทางอากาศ

โพสเมื่อ : 9 มีนาคม 2021 14:37 น. หมวดหมู่: บทความ

การเติบโตของธุรกิจขนส่งทางอากาศ

 

ธุรกิจขนส่งนั้นมีการพัฒนามาตั้งแต่ยุคสมัยก่อน ซึ่งภูมิภาคที่ขยายตัวมาที่สุดคือภูมิภาคเอเชีย ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้การขนส่งถือเป็นปัจจัยต้น ๆ ที่ต้องเริ่มคิดก่อนทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ 

 

การขนส่งทางอากาศนับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกพอสมควร เพราะถือเป็นบริการที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัยภัยกว่าขนส่งในรูปแบบอื่น

 

โดยเริ่มแรกการขนส่งทางอากาศเริ่มต้นมาจากเครื่องร่อน บอลลูน เรือเหาะ โดยใช้พาหนะเหล่านี้เคลื่อนที่ไปยังอากาศ บรรทุกผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้าและจดหมายต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังปลายทาง

 

และพัฒนาต่อยอดกันมาตลอดจนมาเป็นเครื่องบินโดยสารจนถึงทุกวันนี้ ที่สามารถขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าได้ทั้งภายในภายนอกประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในอนาคต ดังนั้นสินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการขายเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์ ปิดการขายได้รวดเร็ว 

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สามารถขนส่งสินค้าไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ แต่แน่นอนว่านอกจากจะมีข้อดีมากมายแล้ว ก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้าง เช่นพื้นที่ในการเก็บสินค้ามีความแออัด รวมถึงมีการตรวจช้าที่มีความล่าช้าบ้าง 

 

อุตสาหกรรการบินนั้นมีบทบาทหลายมิติ ไม่ได้มีบทบาทแค่บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น มีบทบาทในการคมนาคม มีบทบาทต่อการท่องเที่ยว มีบทบาทต่อการขนส่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะพอสมควร อย่างบริษัทการบิน ท่าอากาศยาน สนามบิน เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงต่อไปในอนาคต

 

ภาพรวมของการขนส่งทางอากาศในบทบาทของโลจิสติกส์

โลจิสติกส์นั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในระบบเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจบ้าง ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและพัฒนาต่อไปอีกมาก เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตสำหรับลูกค้าให้ได้ 


บทความที่เกี่ยวข้อง

INCO term 2020 ตอนที่ 7
INCO term 2020 ตอนที่ 7

เพื่อให้ง่ายต่อการเทียบเคียงข้อมูลสำหรับ INCO term 2010 ว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ข...

22 มิถุนายน 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 6
INCO term 2020 ตอนที่ 6

เมื่อ INCO term 2010 กำหนดให้มี term ขึ้นมาใช้ใหม่ คือ DAP และ DAT ซึ่งหมายรวมถึ...

14 พฤษภาคม 2021
อ่านเพิ่มเติม
INCO term 2020 ตอนที่ 5
INCO term 2020 ตอนที่ 5

จากที่เคยกล่าวไว้ว่า นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา หอการค้าระหว่างประเทศ ICC ประกา...

26 เมษายน 2021
อ่านเพิ่มเติม